Hoe uitrustingen of structuren in verroest staal vernieuwen zonder stralen

RD-Elastometal, een « direct to rusty steel » afwerking bedoeld om te beschermen tegen corrosie en om stalen oppervlakken waterdicht te maken

RD-Monoguard, een hoogperformante « nieuwe generatie » afwerking met superieure anticorrosie eigenschappen en zeer snelle droging

Nodige producten

Hoe uitrustingen of structuren in verroest staal vernieuwen op video

De probleemstelling

Gewoonlijk is het oppervlak van oude, geroeste, metalen voorwerpen niet homogeen.  Bepaalde delen hebben hun verfbeschermlaag verloren, andere vertonen diepe roestkraters, nog andere kunnen nog in goede staat lijken, maar kunnen roest vertonen onder de verflaag…, het is heel vaak een mengeling van verschillende situaties. Enkel locale herstellingen doorvoeren vergt veel tijd, is niet esthetisch en zou enorm tijdrovend zijn.

RD Coatings heeft oplossingen ontwikkeld om op een gemakkelijke manier elk type object, zoals bepaalde stalen structuren en uitrustingen, te renoveren. De praktijkervaring en de testen in goedgekeurde laboratoria hebben het uitzonderlijk gedrag van onze systemen kunnen aantonen, met inbegrip van ruwe industriële, maritieme  omgevingen. De door ons voorgestelde oplossingen zijn eenvoudig en toepasbaar in recordtempo en beperken de stilstandtijden.

De oplossing

RD-Elastometal & RD-Monoguard

De gecombineerde toepassing van twee van onze meest innovatieve en performante watergedragen beschermingssystemen zal op een eenvoudige en economische manier een oplossing bieden voor de meeste problemen :

RD-Elastometal is een uniek product dat uitzonderlijke prestaties en een ongeëvenaarde levensduur aanbiedt. Het product is watergedragen, ééncomponentig en combineert waterdichte eigenschappen met uitzonderlijke anticorrosieprestaties. RD-Elastometal is meer dan 200% elastisch, waardoor het kan plooien en buigen op elke ondergrond waarop het wordt aangebracht en er langdurig op kan hechten.

RD-Monoguard combineert alle eigenschappen van de nieuwe generatie beschermingslagen: het is watergedragen en ééncomponentig, heeft een laag VOS-gehalte, een snelle droging, uitzonderlijk hoge anticorrosie eigenschappen, waarbij het een mooie halfglanslakafwerking biedt.

Deze twee systemen worden eveneens op stalen bruggen in maritiem milieu gebuikt, zoals de Oresund brug, die Denemarken met Zweden verbindt en één van de langste bruggen van Europa is!

De laagdikte van elke verf is afhankelijk van de omgeving waarin het object zich bevindt, van het type project en van de verwachte levensduur. We beschouwen echter dat de ondergrondvoorbereiding evenals de arbeid om de systemen aan te brengen het grootste deel van een renovatiebudget vertegenwoordigen en raden dan ook gewoonlijk aan om te kiezen voor de meest performante combinatie :

Industrïele en maritieme omgeving

1ste laag: RD-Elastometal met verbruik van 0,5 Kg/m²

2de laag: RD-Monoguard met verbruik van 0,2 L/m²

Beoogde voordelen en prestaties

De levensduur ervan is gewoonlijk meer dan 15 jaar ! Hierbij kunnen de meeste projecten genieten van de RD Coatings garantie. We verwijzen naar de web page «  RD Coatings garantie" om kennis te nemen van de modaliteiten ervan .

De belangrijkste voordelen van het voorgestelde systeem zijn de volgende :

Voor de bouwheer:

 • Geen zandstraling vereist : minder kosten, minder gevaarlijk
 • Zeer gelimiteerde stilstandtijd
 • Uiterst efficiënt en duurzaam systeem
 • Gewaarborgde oplossing
 • Écologisch
 • Watergedragen, zonder gevaar, zonder brandgevaar
 • Haast reukloos, kan in bewoonde gebouwen worden gebruikt zonder de bewoners te hinderen.
 • Uitgebreide keus aan kleuren

Voor de toepasser:

 • Eéncomponentige producten, éénvoudige toepassing
 • Laag VOS-gehalte, gelimiteerde risico’s
 • Onbeperkt tijdsvenster voor de volgende laag
 • Geen pot life en geen isocyanaten
 • Eénvoudige en snelle ondergrondvoorbereiding
 • Dry fall / RD-Elastometal
 • Snelle droging, applicatie van het systeem in één dag
 • Kan op bijna alle bestaande ondergronden worden toegepast
 • Eénvoudige reiniging van het gereedschap
 • Eenvoudig bij te werken of later te herstellen

Voorbereiding van het werk

Weersomstandigheden

Vermijd een buitenwerk te starten, indien er regen wordt verwacht binnen 3 uur na de applicatie. Een mimimum van 12°C is aangeraden om comfortable omstandigheden met een hogere productiviteit te verkrijgen.

Vermijd direct onder de zonnestralen te werken, dit vooral in heel warme streken, waar men beter kiest om ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat te werken.

Zorg ervoor dat er op het oppervlak geen condensatie is voor en tijdens de applicatie en tijdens de eerste uren bij de droging. Indien binnen, moet de plaats goed verlucht worden en verwarmd bij koud weer. Het is ook belangrijk de relatieve luchtvochtigheid te controleren.  

Voorbereiding van de ondergrond

De populairste en snelste manier om dit te doen, is door het oppervlak te reinigen met een hogedrukreiniger met 300-350 bar en een oscillerende punt met nulhoek. Deze methode verwijdert verontreinigingen, reeds aangebrachte verf die niet langer hecht en roest van het oppervlak.

Indien de bestaande verflaag bestand is tegen de hogedrukreiniging, wilt dit zeggen dat de hechting nog voldoende is en mag men de verflaag behouden. Handmatig  (schuurpapier of stalen borstel) of electrisch reinigen is ook een optie en wordt zelfs aanbevolen wanneer een meer gedetailleerde oppervlaktevoorbereiding  nodig is.  

Mos, schimmels, olie, vetten en zouten moeten worden verwijderd. Spoel na met een alkalische oplossing (deze kan soms worden toegevoegd in de hogedrukreiniger). Denk eraan om biodegradeerbare oplossingen te gebruiken die gemakkelijk te vinden en zeer effectief zijn.

Controleer of de bestaande verflaag nog goed hecht en of er zich geen roest  onderaan bevindt. Schilder nooit op een slecht hechtende verflaag !

Inspecteer en behandel de bouten 

Inspecteer de bouten en vijzen, indien van toepassing. Bij beschadiging moeten ze worden hersteld of vervangen  door nieuwe. Breng met een kwast een laag RD-Elastometal aan. Dit zal helpen bij de inspectieprocedure en zal een bijkomende anticorrosie- en waterdichtingsbescherming verlenen in de kritische zones.

Kanten

Controleer de kanten, vooral indien ze scherp zijn. Het zijn gevoelige plaatsen die snel roesten, indien ze niet correct beschermd worden. Breng er een laag RD-Elastometal aan met een borstel. Ze zullen hierdoor extra beschermd worden.

Voegen en verbindingen

Voegen en verbindingen zijn valkuilen waar zich ongewenste lucht en vocht verzamelen !

Gebruik de voegpasta RD-Acryl W, gevolgd door een laag RD-Elastometal, om de openingen te dichten, indien deze breder zijn dan 3 mm. Bij dunne openingen kan rechtstreeks RD-Elastometal met een kwast worden aangebracht.

Applicatiemiddelen

RD-Elastometal en RD-Monoguard kunnen in principe met een borstel op specifieke zones worden aangebracht en met een airlesstoestel op het groter geheel. Indien spuiten niet mogelijk is, kan het product ook met borstel op de hele structuur worden aangebracht. Kies het type kwast in functie van de grootte van de te schilderen objecten.

Specificaties voor airless applicaties

RD-Elastometal : druk van minimum 180 bars en een nozzle opening tussen 0,015 en 0,019 duim.

RD-Monoguard : druk van 70 à 150 bars  en een nozzle opening tussen 0,010 en 0,012 duim.

De twee producten kunnen ook met de draagbare airless Ultra Max van Graco worden aangebracht. Het is een eenvoudige en doeltreffende methode voor kleinere projecten en voor het bijwerken van grotere projecten.

Spoel eenvoudigweg het airlesstoestel met helder water bij het vervangen van het product. Reinig het toestel bij het einde der werken met zuiver water of volgens de voorschriften van de fabrikant.

Het gebruik van een rol wordt afgeraden, daar het op deze manier moeilijk is om de gewenste laagdiktes op te bouwen. Indien toch een rol wordt gebruikt, zullen meerdere lagen nodig zijn om de gewenste laagdikte te verkrijgen.

Applicatie van het systeem

De producten zijn klaar voor gebruik. Meng ze voor gebruik mechanisch gedurende enkele minuten. RD-Elastometal heeft een hoge viscositeit, wat volledig normaal is. Voeg geen water toe aan de producten, tenzij duidelijk gespecifieerd.

Controleer voor elke toepassing of de ondergrond stofvrij is, of deze niet bevuild is en of er geen condensatie aanwezig is. Indien de voorbereiding of de applicatie gedurende meer dan 3 regenloze dagen onderbroken werd of indien indien het object zich in een vervuilde omgeving bevindt, is het aan te raden de te behandelen plaatsen opnieuw te reinigen of met een hogedrukreiniger te spoelen.

Applicatie van RD-Elastometal

Het verspuiten van RD-Elastometal veroorzaakt bijna geen spuitnevel, wat resulteert in een beter rendement. Het product geeft dry fall bij de applicatie, zodat de droge verfspatten gemakkelijk kunnen verwijderd worden.

Met airless kan de voorgeschreven laagdikte gemakkelijk worden bekomen in één gang. Al is dit niet aan te raden, kan RD-Elastometal een natte laagdikte tot 1 mm bereiken zonder uitlopen van de verf !

Indien u een borstel of rol gebruikt, zult u misschien 2 of meer keer moeten overgaan om de gewenste laagdikte te bereiken.

Indien nodig, kunt u details, zoals kleine metallische voorwerpen, hoeken en kanten afwerken met een kwast.

Het is best de natte laagdikte tijdens de applicatie te meten, zodat de verkregen droge laagdikte kan berekend worden..

Laat de verf gedurende 4 à 6 uur drogen, afhankelijk van de weersomstandigheden en de aangebrachte laagdikte.

Applicatie van RD-Monoguard

Breng RD-Monoguard over het gehele oppervlak aan met een borstel of een airless.

Met RD-Monoguard verkrijgt men een verffilm met lakafwerking, dus ideaal  voor industriële uitrustingen. Breng in één keer geen al te dikke lagen aan, dit om uitlopen te vermijden. Het is beter enkele minuten later een tweede laag aan te brengen om de laagdikte te verhogen. 230 µm is normaal gezien de maximale droge  laagdikte die men in 2 of 3 gangen kan bereiken.

Indien nodig, kunt u details, zoals kleine metallische voorwerpen, hoeken en kanten afwerken met een kwast.

Het is best de natte laagdikte tijdens de applicatie te meten, zodat de verkregen droge laagdikte kan berekend worden..

RD-Monoguard droogt heel snel, in 1 à 3 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

De bekomen totale laagdikte is belangrijk en dient conform te zijn aan onze voorschriften. Deze laagdikte zal immers uw waarborg zijn voor de prestaties op lange termijn van het RD-Monoguard systeem..

Indien u denkt niet voldoende laagdikte te hebben aangebracht, kunt u gewoon een supplementaire laag RD-Monoguard aanbrengen. Dit kan onmiddellijk na droging, na enkele dagen, weken, maanden of zelfs jaren !

VERS.   S9-230830