Hoe een plat dak vernieuwen dat met een bitumineuze roofing bedekt is ?

RD-Elastodeck, een elastomere bescherming die veilig en gemakkelijk toe te passen is en geschikt is voor het waterdicht maken van de meeste horizontale vlakken.

Nodige producten

Bekijk onze video

De probleemstelling

Talrijke platte daken zijn wereldwijd oorpsronkelijk beschermd door bitumineuze membranen, die vaak met de term roofing worden genoemd. Het is een doeltreffende en goedkope manier om opslagplaatsen, fabrieken, huizen, enz te beshermen. Wegens hun permanente blootstelling aan weersomstandigheden zijn ze onderhevig aan extreme condities en spanningen.

De membranen krimpen en zetten uit door de voortdurende invloed van warmte en koude. Niet alleen moeten ze weerstand bieden tegen regen, maar ook tegen hagel, sneeuw, zonlicht, erosie, enz. Dit zorgt voor vreselijke omstandigheden, ongeacht waar deze daken zich wereldwijd bevinden!

Door het continu bewegen van het gebouw en de weersomstandigheden zal het membraan vroeg of laat onthechten en scheuren, waardoor water vrije toegang krijgt.

Dit is het begin van vele problemen : het verschijnen van lekken en enorme schade. De gevolgen van het nietsdoen zijn prijzig: voorraden en productiemiddelen worden beschadigd, meubels worden verwoest, sommige delen kunnen niet meer gebruikt worden, waarbij de productie wordt stopgezet met reusachtige economische verliezen, schimmelvorming, enz. tot gevolg!

Vroeg of laat dient men over te gaan tot renovatiewerken.

In het geval van complexe industriële daken met vele verbindingen en soms moeilijk toelaatbare gedeeltes, is het herstellen en waterdicht maken van enkel die delen waarin men denkt de lekken te localiseren, geen efficiënte oplossing. Het water kan immers van veel verder komen dan men denkt !

De elasticiteit van bepaalde concurrerende producten die oude roofings behandelen, kunnen onvoldoende zijn, waardoor er een groot risico bestaat dat er weer kort na de herstelling lekken optreden, namelijk ter hoogte van de verbindingen.

Ten slotte is het afbreken van een oude membraan en daarna een nieuwe plaatsen  omslachtig en duur.

RD-Elastodeck is een heel efficiënte oplossing die het merendeel van de problemen zal oplossen en het dak op de lange termijn zal beschermen !

De oplossing

RD-Elastodeck is een ideale oplossing voor het vernieuwen van daken. Een watergedragen, ééncomponentig systeem, dat veilig en gemakkelijk aan te brengen is en het risico op toekomstige lekken beperkt. Indien aangebracht op een dak, bekomt men een elastische beschermingsmembraan met een rubberaspect dat een oplossing zal bieden aan de lekkageproblemen. De levensduur ervan wordt op meer dan 15 jaar geschat!

Dankzij haar grote flexibiliteit en permanente elasticiteit blijft RD-Elastodeck aan de ondergrond hechten en volgt de dilatatiebewegingen van het dak.

Het nieuwe membraan is duurzaam en uiterste resistent tegen alle weersinvloeden met inbegrip van UV, regen hagel, sneeuw, warmte, koude, enz.

Het systeem wordt met succes toegepast in regio’s zoals Noord-Amerika, Europa, de Scandinavische landen , de landen rond de Middellandse zee en Zuid-Oost Azië.

Belangrijk is ook dat RD-Elastodeck licht is. Na applicatie en droging van het systeem, is het gewicht ervan slechts 1,3 à 3 kg per m².

RD-Elastodeck maakt deel uit van de SCS productreeks - Single Coating System, die door RD Coatings werd ontwikkeld en die zowel als primer als als afwerklaag kan worden toegepast. De SCS-producten bieden de mogelijkheid om specifieke problemen op te lossen door één enkel product te gebruiken. Dit zijn oplossingen die gemakkelijker, sneller, uiterst betrouwbaar en hoogkwalitatief zijn!

Omdat onze producten op basis van water zijn gemaakt, wordt vermeden dat:

 • Er gevaarlijke producten op de werkplaats worden gebracht en wordt tevens het risico op brand of explosie verlaagd.
 • Uw buurt verstoord wordt door ondraaglijke geuren tijdens en na de applicatie
 • Er solventen worden uitgestoten

U respecteert de natuur en de schilder door gebruik te maken van milieuvriendelijkere producten.

Beoogde voordelen en prestaties

De levensduur van het systeem is over het algemeen meer dan 15 jaar! En een meerderheid van de projecten kunnen genieten van de RD Coatings garantie. 

Grootste voordelen van RD-Elastodeck bij het hernieuwen van uw stalen dak:

Voor de bouwheer

 • Economische oplossing
 • Zeer efficiënt en duurzaam systeem
 • Mogelijkheid tot garantie
 • Milieuvriendelijk
 • Op basis van water, veilig, geen brandgevaar tijdens de applicatie
 • Zo goed als reukloos, kan worden toegepast in bewoonde gebouwen zonder de bewoners te storen.
 • Vrijwel onbeperkte keuze aan kleuren

Voor de toepasser

 • SCS-oplossing
 • Ééncomponentig product
 • Gemakkelijk aan te brengen
 • Laag VOS-gehalte, bijna nul!
 • Onbeperkt tijdsvenster voor het overschilderen
 • Geen pot life
 • Geen isocyanaten
 • Dry fall, haast geen verneveling bij het spuiten
 • Snelle applicatie

Voorbereiding van het werk

Weersomstandigheden

Tracht, net als bij elk ander buitenproject, te voorkomen dat u in de regen aan het werk gaat. Voorzie een minimum van 5° C en geen regen tijdens en onmiddellijk na de applicatie; dit is noodzakelijk  om de producten probleemloos aan te kunnen brengen. Vanaf 15° C zijn de werkomstandigheden aangenaam en laten een hogere productiviteit toe. Als het project zich in een zeer warm gebied bevindt waar veel zonlicht te verwachten is, moet er bij voorkeur vroeg in de ochtend of laat in de namiddag worden gewerkt. De toepassing van het product moet worden vermeden wanneer de zon het sterkst is. 

Als u in een vochtige omgeving werkt en vooral als het na zonsondergang koud is, zoals in de herfst of het voorjaar, zorg er dan voor dat u het werk enkele uren voor het vallen van de avond beëindigt. Anders loopt u het risico dat er condensatie optreedt die de verse verf bedekt waardoor deze niet meer kan drogen. Indien u bij zonsopgang werkt, pas dan op voor condensatie op de ondergrond en vermijd deze!

Tips

Vermijd het toepassen van waterdichtingswerken in de herfst, de winter of in de lente, indien het weer te wisselvallig is.

 RD-Elastodeck heeft geen tijdsvenster voor de applicatie van de coating. Met andere woorden, als het werk door een onverwachte weersverandering moet worden onderbroken, kan het zonder probleem later hervat worden!

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak moet altijd zuiver, droog, ontvet en vrij van verontreinigingen zijn.

De bekendste en snelste manier om dit te doen is door het oppervlak te reinigen met een hogedrukreiniger met 300-350 bar en een oscillerende punt met nulhoek. Deze methode verwijdert verontreinigingen en reeds aangebrachte verf die niet langer hecht.

Indien de bestaande verflaag bestand is tegen de hogedrukreiniging, wilt dit zeggen dat de hechting nog voldoende is en mag men de verflaag behouden.

Spoel  af en schrob ten slotte met zuiver water.

De ondergrond dient volledig droog te zijn voor het aanbrengen van het waterdichtingssysteem.

Boorden en randen

Controleer ook de boorden en verbindingen met muren, schouwen of ieder andere uitrusting die men op een dak kan vinden. Dit zijn plaatsen die sneller dan de vlakke delen onderhevig zijn aan lekkageproblemen. RD-Elastodeck kan op de meeste minerale ondergronden worden toegepast en is gemakkelijk te gebruiken met het verstevigingsvlies om deze gevoelige plaatsen te dichten.

Applicatiemiddelen

RD-Elastodeck wordt bij voorkeur met een rol of met een airless pistool aangebracht. Op minder toegankelijke plaatsen kan het product ook met kwast worden aangebracht. Mocht het spuiten niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij te sterke wind, dan kunt u de verf met een rol aanbrengen. Dit zal meer tijd in beslag nemen en u zult meer lagen moeten aanbrengen om de vereiste minimumdikte te bereiken, maar het is nog steeds een zeer betrouwbare en eenvoudige optie.

Het type kwast dat hierbij gebruikt dient te worden, is zeer gebruikelijk. 

Indien u verf spuit, gebruik dan een airless pistool met een uitloop van minstens 180 bar en een opening tussen 17 en 23 duim.

Indien u een rol gebruikt, raden wij u aan om een polyamiderol van 14 mm te gebruiken.

Applicatie van het systeem

Voorbereiding van RD-Elastodeck

RD-Elastodeck is klaar voor gebruik. Het product moet gedurende enkele minuten mechanisch  worden geroerd.  Een beetje verdunnen met water, tot 3 à 5 %,  is aan te raden, als u bij warm weer werkt. Dit zorgt voor een vertraging van het droogproces. 

Aanbrengen van het verstevigingsvlies

Begin met de specifieke gebieden: randen van schoorstenen, ventilatie, muren, afvoeren, enz ... alvorens het vlakke oppervlak aan te pakken, want dit zijn gevoelige gebieden die veel aandacht verdienen. Het gebruik van het 20 cm brede RD-Roof Fleece wordt algemeen aanbevolen vanwege het gebruiksgemak.

Knip en breng het vlies voor de helft op het dak en voor de andere helft op het voorwerp aan, zodat er minstens 10 cm vlies op elk oppervlak aanwezig is. Breng vervolgens RD-Elastodeck op en doorheen het vlies aan, zodat de coating in contact komt met het oppervlak.

De tweedee stap is het bevestigen van het vlies, RD-Roof Fleece, op het vlakke deel van het dak.

U kunt gebruik maken van het -RD-Roof Fleece - 120 cm breed dat wij aanbieden en het op de juiste lengte snijden. Dit vlies is beschikbaar in verschillende breedtes en wordt volgens de specifieke situatie op maat gesneden. Het vlies is voorzien van gaatjes en biedt een enorme weerstand. U zou een enorme trekkracht nodig hebben om het te verscheuren. De kwaliteit van het gebruikte vlies is uiterst belangrijk.

Ontrol het RD-Roof Fleece op het vlakke gedeelte en verdeel het gelijkmatig. De verbindingen tussen de vliezen moeten een overlapping van minstens 5 cm hebben. Breng met rol of borstel een eerste  laag RD-Elastodeck door het vlies heen.

Laat 4 tot 6 uur drogen voor het aanbrengen van de tweede laag. Deze eerste fase vergt het meeste tijd, daar u zowel verf als vlies tegelijk aanbrengt.

De applicatie

Na het aanbrengen van RD-Elastodeck met het vlies wordt de tweede laag normaal met een airless aangebracht. Deze laat een snelle applicatie toe van een dikke film die uniform is en zonder aanzetten. RD-Elastodeck veroorzaakt geen spuitnevel en is daarenboven dry fall. 

Indien de tweede laag met een rol wordt aangebracht, zult u meestal meer lagen moeten aanbrengen om de vereiste laagdikte te bereiken.

De applicatie van meerdere opeenvolgende lagen RD-Elastodeck verhindert het optreden van pin holes.

Denk aan het meten van de natte laagdikte tijdens het aanbrengen ; dit zal u helpen bij het bepalen van de droge laagdikte.

De bekomen totale laagdikte is belangrijk en dient conform te zijn aan onze voorschriften. Deze laagdikte zal immers uw waarborg zijn voor de prestaties op lange termijn van het RD-Elastodeck systeem. Wat telt, is de hoeveelheid gebruikt materiaal, niet het aantal lagen, zo lang er minstens twee worden aangebracht.

Goede raad voor de kleurkeuze

RD-Elastodeck is beschikbaar in een grote verscheidenheid aan kleuren. Het heeft een hele goede dekkracht, daarom raden we u aan om voor elke laag een andere kleur te gebruiken. Dit zal u helpen om de verschillende lagen van elkaar te onderscheiden en om zeker geen plaatsen te vergeten.

Keuze van de eindafwerking

RD-Elastodeck is een waterdichtingssyteem dat geen eindlaag nodig heeft. In bepaalde gevallen is dit echter wel nuttig of wenselijk:

 • Gelieve, bij regelmatig verkeer op het dak, onze afwerkingsproducten voor vloeren RD-Hydrograff HP en RD-Monofloor PU te raadplegen
 • Indien u wenst energie te besparen met een infrarood reflecterende eindlaag die warmtetransfer naar binnen toe afremt, raadpleeg dan het datablad van RD-Roof White (voornamelijk in warme landen met vee zon)
 • Gebruik RD-Hydrograff HP Clear bij risico op chemische contaminatie door nabijgelegen schouwen.

Het dak is voortaan voor jaren beschermd tegen waterinfiltraties.