Hoe duurzaam verroeste stalen balken herschilderen en beschermen met slechts één product?

RD-Elastometal, een hoogperformante elastische bescherming die anticorrosie en waterdichting in een enkel product combineert

Nodige producten

Video: verroest metaal opnieuw verven met één enkel product

De probleemstelling

Gewoonlijk is het oppervlak van oude, geroeste, metalen voorwerpen niet homogeen.  Bepaalde delen hebben hun verfbeschermlaag verloren, andere vertonen diepe roestkraters, nog andere kunnen nog in goede staat lijken, maar kunnen roest vertonen onder de verflaag…Het is heel vaak een mengeling van verschillende situaties.Boorden, kanten, schroeven en verbindingen tussen balken zijn gevoelige zones waar roest zich sneller kan ontwikkelen, vermits water en vocht er zich gemakkelijk kunnen verschuilen.

Daarenboven zorgt gewoonlijk  het herschilderen in bewoonde of bezette zones of in de nabijheid van deze zones voor gevaar, ongemak en het sluiten van de desbetreffende zones. Dit kan een productiestop en dan ook verlies van inkomsten tot gevolg hebben.

Klassieke solventgedragen antiroestsystemen, zoals zinkrijke primers, vereisen noodzakelijkerwijs het stralen van de ondergrond om doeltreffend te zijn en kathodische bescherming te kunnen bieden. Vervolgens zijn er nog bijkomende lagen van verschillende andere producten nodig. Dit vergt tijd, zowel voor het aanbrengen ervan als voor het drogen…

De oplossing

RD Coatings heeft een oplossing ontwikkeld om op een gemakkelijke manier elk type object, zoals bepaalde stalen structuren en uitrustingen, te renoveren. De praktijkervaring en de testen in goedgekeurde laboratoria hebben het uitzonderlijk gedrag van dit systeem kunnen aantonen, met inbegrip van ruwe industriële, maritieme  omgevingen. De door ons voorgestelde oplossing is eenvoudig en toepasbaar in recordtempo en beperkt de stilstandtijden.

RD-Elastometal is een snelle, eenvoudige en economische oplossing om elk type van metallische structuur, zelfs indien deze verroest is, te renoveren. RD-Elastometal is de perfecte keuze om een lange termijn bescherming van meer dan vijftien jaren te bieden !

Het product combineert antiroestbescherming, flexibiliteit en elasticiteit, goede hechting op tal van ondergronden en weerstand tegen UV’s en weersinvloeden. RD-Elastometal is watergedragen en ééncomponentig. Het product vertoont geen enkel brandgevaar en is uiterst geschikt voor applicaties in bewoonde of bezette zones, daar het geen enkel invloed heeft op eventueel aanwezig personeel of bewoners.

Het is beschikbaar in de meeste RAL en NCS kleuren en andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

RD-Elastometal wordt in slechts twee lagen aangebracht en dit rechtsreeks op de meeste ondergronden. Er is geen primer of eindlaag nodig !

Aanbevolen verbruik en laagdikte

De laagdikte van elke verf is afhankelijk van de omgeving waarin het object zich bevindt, van het type project en van de verwachte levensduur.

We beschouwen echter dat de ondergrondvoorbereiding evenals de arbeid om de systemen aan te brengen het grootste deel van een renovatiebudget vertegenwoordigen en raden dan ook gewoonlijk aan om te kiezen voor de meest performante combinatie :

400 gram per vierkante meter of 175 µ droge laagdikte per laag

De totale droge laagdikte bedraagt +/- 350 µ

RD-Elastometal maakt deel uit van de  productreeks - Single Coating System, die door RD Coatings werd ontwikkeld en die zowel als primer als als afwerklaag kan worden toegepast. De SCS-producten bieden de mogelijkheid om specifieke problemen op te lossen door één enkel product te gebruiken. Dit zijn oplossingen die gemakkelijker, sneller, uiterst betrouwbaar en hoogkwalitatief zijn!

 Omdat onze producten op basis van water zijn gemaakt, wordt vermeden dat:

 • Er gevaarlijke producten op de werkplaats worden gebracht en wordt tevens het risico op brand of explosie verlaagd.
 • Uw buurt verstoord wordt door ondraaglijke geuren tijdens en na de applicatie
 • Er solventen worden uitgestoten
 • U respecteert de natuur en de schilder door gebruik te maken van milieuvriendelijkere producten.

De belangrijkste voordelen van het voorgestelde systeem zijn de volgende :

De levensduur van het systeem is over het algemeen meer dan 15 jaar! En een meerderheid van de projecten kunnen genieten van de RD Coatings garantie. Kijk naar de pagina “RD Coatings garanties” voor de exacte modaliteiten.

Eén van de grootste voordelen van RD-Elastometal is het gebruiksgemak. Bij eventuele latere herstelwerkzaamheden kunnen deze door middel van het product op een snelle en gemakkelijke manier worden uitgevoerd.

Grootste voordelen van RD-Elastometal:

Voor de bouwheer:  

 • Economische oplossing
 • Zeer efficiënt en duurzaam systeem
 • Mogelijkheid tot garantie
 • Milieuvriendelijk
 • Op basis van water, veilig, geen brandgevaar tijdens de applicatie
 • Zo goed als reukloos, kan worden toegepast in bewoonde gebouwen zonder de bewoners te storen.
 • Vrijwel onbeperkte keuze aan kleuren

Voor de toepasser:

 • SCS-oplossing
 • Eéncomponentig product
 • Gemakkelijk aan te brengen
 • Laag VOS-gehalte, bijna nul!
 • Onbeperkt tijdsvenster voor het overschilderen
 • Geen pot life
 • Geen isocyanaten
 • Haast geen verneveling bij het spuiten
 • Snelle applicatie 

Voorbereiding van het werk

Weersomstandigheden

Vermijd een buitenwerk te starten, indien er regen wordt verwacht binnen 3 uur na de applicatie. Een mimimum van 12°C is aangeraden om comfortable omstandigheden met een hogere productiviteit te verkrijgen. Vermijd direct onder de zonnestralen te werken, dit vooral in heel warme streken, waar men beter kiest om ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat te werken.

Zorg ervoor dat er op het oppervlak geen condensatie is voor en tijdens de applicatie en tijdens de eerste uren bij de droging.

Indien binnen, moet de plaats goed verlucht worden en verwarmd bij koud weer. Het is ook belangrijk de relatieve luchtvochtigheid te controleren.

Voorbereiding van de ondergrond

De beste en snelste manier om dit te doen, is door het oppervlak te reinigen met een hogedrukreiniger met 300-350 bar en een oscillerende punt met nulhoek. Deze methode verwijdert verontreinigingen, reeds aangebrachte verf die niet langer hecht en roest van het oppervlak.

Indien de bestaande verflaag bestand is tegen de hogedrukreiniging, wilt dit zeggen dat de hechting nog voldoende is en mag men de verflaag behouden.

Handmatig  (schuurpapier of stalen borstel) of electrisch reinigen is ook een optie en wordt zelfs aanbevolen wanneer een meer gedetailleerde oppervlaktevoorbereiding  nodig is.

Mos, schimmels, olie, vetten en zouten moeten worden verwijderd. Spoel na met een alkalische oplossing (deze kan soms worden toegevoegd in de hogedrukreiniger). Denk eraan om biodegradeerbare oplossingen te gebruiken die gemakkelijk te vinden en zeer effectief zijn.

Controleer of de bestaande verflaag nog goed hecht en of er zich geen roest  onderaan bevindt. Schilder nooit op een slecht hechtende verflaag !

Inspecteer en behandel de schroeven

Inspecteer de schroeven en vijzen, indien van toepassing. Bij beschadiging moeten ze worden hersteld of vervangen  door nieuwe. Breng met een kwast een laag RD-Elastometal aan. Dit zal helpen bij de inspectieprocedure en zal een bijkomende anticorrosie- en waterdichtingsbescherming verlenen in de kritische zones.

Kanten

Controleer de kanten, vooral indien ze scherp zijn. Het zijn gevoelige plaatsen die snel roesten, indien ze niet correct beschermd worden. Breng er een laag RD-Elastometal aan met een borstel. Ze zullen hierdoor extra beschermd worden.

Voegen en verbindingen

Voegen en verbindingen zijn valkuilen waar zich ongewenste lucht en vocht verzamelen ! Gebruik de voegpasta RD-Acryl W, gevolgd door een laag RD-Elastometal, om de openingen te dichten, indien deze breder zijn dan 3 mm. Bij dunne openingen kan rechtstreeks RD-Elastometal met een kwast worden aangebracht.

Applicatiemiddelen

RD-Elastometal kan in principe met een borstel op specifieke zones worden aangebracht en met een airlesstoestel op het groter geheel. Indien spuiten niet mogelijk is, kan het product ook met borstel op de hele structuur worden aangebracht.

Kies het type kwast in functie van de grootte van de te schilderen objecten.

Specificaties voor airless applicaties

RD-Elastometal : druk van minimum 180 bars en een nozzle opening tussen 0,015 en 0,019 duim.

RD-Elastometal kan ook met de draagbare airless Ultra Max van Graco worden aangebracht. Het is een eenvoudige en doeltreffende methode voor kleinere projecten en voor het bijwerken van grotere projecten.

Spoel eenvoudigweg het airlesstoestel met helder water bij het vervangen van het product.

Reinig het toestel bij het einde der werken met zuiver water of volgens de voorschriften van de fabrikant.

Het gebruik van een rol wordt afgeraden, daar het op deze manier moeilijk is om de gewenste laagdiktes op te bouwen. Indien toch een rol wordt gebruikt, zullen meerdere lagen nodig zijn om de gewenste laagdikte te verkrijgen.

Applicatie van het systeem

Het producten is klaar voor gebruik. Meng het voor gebruik mechanisch gedurende enkele minuten. RD-Elastometal heeft een hoge viscositeit, wat volledig normaal is. Voeg geen water toe aan de producten, tenzij duidelijk gespecifieerd.

Controleer voor elke toepassing of de ondergrond stofvrij is, of deze niet bevuild is en of er geen condensatie aanwezig is. Indien de voorbereiding of de applicatie gedurende meer dan 3 regenloze dagen onderbroken werd of indien  het object zich in een vervuilde omgeving bevindt, is het aan te raden de te behandelen plaatsen opnieuw te reinigen of met een hogedrukreiniger te spoelen.

Applicatie van Rd-Elastometal

Het verspuiten van RD-Elastometal veroorzaakt bijna geen spuitnevel, wat resulteert in een beter rendement. Het product geeft dry fall bij de applicatie, zodat de droge verfspatten gemakkelijk kunnen verwijderd worden.

Met airless kan de voorgeschreven laagdikte gemakkelijk worden bekomen in één gang. Al is dit niet aan te raden, kan RD-Elastometal een natte laagdikte tot 1 mm bereiken zonder uitlopen van de verf !

Indien u een borstel of rol gebruikt, zult u misschien 2 of meer keer moeten overgaan om de gewenste laagdikte te bereiken.

Indien nodig, kunt u details, zoals kleine metallische voorwerpen, hoeken en kanten afwerken met een kwast.

Het is best de natte laagdikte tijdens de applicatie te meten, zodat de verkregen droge laagdikte kan berekend worden..

Laat de verf gedurende 4 à 6 uur drogen, afhankelijk van de weersomstandigheden en de aangebrachte laagdikte.

Breng vervolgens over gans het oppervlak een tweede volledige laag aan.

Schilder dan de details zoals metallische voorwerpen , de hoeken en kanten met een borstel, dit om er zeker van te zijn dat ze goed bedekt zijn.

Na 4 uur droogtijd is de laatste laag droog en bestand tegen regen.

Tips

Kleurkeuze

Kies een verschillende kleur voor iedere laag. Dit laat toe om er zeker van te zijn dat het systeem overal wordt aangebracht.

Eindlaag

Indien het esthetisch aspect heel belangrijk is, kan de tweede laag RD-Elastometal vervangen worden een laag RD-Monoguard. Dit geeft een mooiere, halfglanzende afwerking.