• Technische en commerciële ondersteuning Technische en commerciële ondersteuning

  RD-Eco Powerclean

  Technische fiche

  Krachtig biologisch afbreekbaar alkalisch concentraat samengesteld uit anti-flashrustadditieven voor het reinigen en voorbereiden van oppervlakken vóór het schilderen.

  RD-Eco PowerClean is een hoogwaardig biologisch afbreekbaar alkalisch reinigingsmiddel met een sterk ontvettend vermogen. Het verwijdert snel vet, olieresten, roet en vuil van dierlijke, plantaardige en minerale oorsprong. Het lost op in water en geeft geen onaangename geur af.

  Dankzij de anti-flashrustadditieven is RD-Eco PowerClean bijzonder geschikt voor het reinigen van metalen oppervlakken vóór de voorbereiding door middel van stralen (SA) of handmatig (ST). Deze additieven beschermen het oppervlak tijdelijk tegen zouten (natriumchloriden) die soms in de atmosfeer aanwezig zijn, en roest.

  RD-Eco PowerClean is een veelzijdige reiniger en ontvetter: vloeren (garage, tankstation, industrie, werkplaats, terrassen, enz.), wanden, metalen oppervlakken (structuren, balken, machines, autovelgen, containers, laadbakken, enz.), geverfde oppervlakken, ...

  RD-Eco PowerClean is biologisch afbreekbaar en voldoet aan de criteria zoals gedefinieerd in de CE 648-2004-verordening. 90% afbreekbaar in 28 dagen.

  (*) RD-Eco PowerClean heeft een rendement van ongeveer 100 m² per liter concentraat bij een verdunning van 5% in water.

  Beschikbare kleuren

  Klik hier om de kleur te kiezen
  RAL 1000 Lorem Ipsum

  Verpakkingen

  1 l
  5 l
  Totale geselecteerde hoeveelheid per L: 0

  Technische fiche

  Omschrijving

  OMSCHRIJVING:

  Krachtig biologisch afbreekbaar alkalisch concentraat samengesteld uit anti-flashrustadditieven voor het reinigen en voorbereiden van oppervlakken vóór het schilderen.

  KENMERKEN:

  RD-Eco PowerClean is een hoogwaardig biologisch afbreekbaar alkalisch reinigingsmiddel met een sterk ontvettend vermogen. Het verwijdert snel vet, olieresten, roet en vuil van dierlijke, plantaardige en minerale oorsprong. Het lost op in water en geeft geen onaangename geur af.

  Dankzij de anti-flashrustadditieven is RD-Eco PowerClean bijzonder geschikt voor het reinigen van metalen oppervlakken vóór de voorbereiding door middel van stralen (SA) of handmatig (ST). Deze additieven beschermen het oppervlak tijdelijk tegen zouten (natriumchloriden) die soms in de atmosfeer aanwezig zijn, en roest.

  RD-Eco PowerClean is een veelzijdige reiniger en ontvetter: vloeren (garage, tankstation, industrie, werkplaats, terrassen, enz.), wanden, metalen oppervlakken (structuren, balken, machines, autovelgen, containers, laadbakken, enz.), geverfde oppervlakken, ...

  RD-Eco PowerClean is biologisch afbreekbaar en voldoet aan de criteria zoals gedefinieerd in de CE 648-2004-verordening. 90% afbreekbaar in 28 dagen.

  ONDERGRONDEN:

  Compatibel met alle metalen, kunststoffen en glas. Ook toepasbaar op minerale, geverfde, etc. ondergronden.

  Verwerkingsgegevens

  VERWERKINGSCONDITIES:

  Tussen 5 en 35°C – 41 en 95°F

  APPLICATIEMIDDELEN:

  Borstel, doek, spray (hoge of lage druk).

  VERBRUIK:

  +/- 100 m² per liter concentraat indien verdund tot 5% in water.
  Het eindverbruik wordt beïnvloed door de aard van de ondergrond, de staat ervan en de wijze van aanbrengen.

  VOORBEREIDING ONDERGROND:

  Grof vuil vooraf afschrapen / afborstelen.

  HANDLEIDING:

  1. RD-Eco PowerClean moet worden verdund met schoon water.

  • Borstel, doek: verdunnen tussen 5 en 10%. Maximaal 20% bij sterke vervuiling.

  • Spuiten (hoge of lage druk): verdunnen tussen 2 en 4%.

  2. Laat 2 tot 3 minuten inwerken.

  3. Afspoelen met schoon water, RD-Eco PowerClean is eenvoudig te verwijderen met water.

  4. Laten drogen voordat u gaat schilderen.

  Voer bij kwetsbare oppervlakken 24 uur voor de behandeling een test uit.

  BIJZONDERHEDEN :

  Goed mengen voor gebruik. Test eerst op kwetsbare of houten oppervlakken en laat het product niet te lang inwerken, spoel af met water.

  Technische gegevens

  UITZICHT:

  Blauwgroen

  DENSITEIT:

  Ca. 1,020 – 1,040 g/cm³

  PH :

  10

  VLAMPUNT:

  Niet van toepassing

  OPSLAG:

  Concentraat : meer dan 3 jaar vanaf de productiedatum. Beschermen tegen vorst.

  Mengsel : tot 4 weken na mengen met water indien bewaard in een schone, gesloten container.

  Normen and testen

  ISO 16000-6 / VOS classificatie in Frankrijk

  Veiligheidsgegevens

  Draag beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming bij het hanteren.

  Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

  Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis. De vermelde gegevens vormen slechts een leidraad voor de gebruiker en kunnen op geen enkele wijze als garantie dienen. Deze fiche vervangt alle mogelijke voorgaande versies.

  VERS. D027/230214